HoangMinhchannel

DGW hoàn thành tích luỹ ngắn hạn quanh móc 66.xx

Giá lên
HOSE:DGW   CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
Sau khi tích luỹ tạo đáy tại vùng 56 - 57 thì DGW đã phục hồi đáng kể từ đầu tháng 10 đến nay, ngoài ra nếu chúng ta xem xét cấu trúc sóng thì xu hướng giảm trước đó đã thay đổi, cùng với đó thì giá cũng đã có khoảng thời gian tích luỹ ngắn hạn trong vòng 1 tuần trở lại tại vùng 66.xx và đã có dấu hiệu xác nhận cho xu hướng tăng giá trong thời gian tới

Vì vậy chúng ta có thể cân nhắc Mua quanh vùng 66.3 - 66.4 với mục tiêu ngắn hạn quanh 71.1 - 72.6. Có thể quản lý dừng lỗ tại 65.5.

Hoàng Minh
📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX
👉 Facebook: www.facebook.com/hoanggminh.fast/
👉 Blog: fastview.vn/

👇 Có thể theo dõi các kênh của tôi bên dưới 👇
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.