HoangMinhchannel

DHA sở hữu ba mỏ đá lớn tuyến cao tốc

Giá lên
HOSE:DHA   CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
Với chính sách thúc đẩy đầu tư công gói 350,000 được triển khai vào tháng 4/2022 là điểm nhấn chính cho DHA trong giai đoạn này khi sở hữu 3 mỏ đá lớn với trữ lượng khai thác hơn 20 triệu m3 bao
gồm: Núi gió (Bình Phước), Tân Cang 3 (Đồng Nai), Thạch Phú (Đồng Nai)
Các vị trí quan trọng dọc tuyến cao tốc Bắc Nam, thuận lợi cho việc vận chuyển và cung cấp cho nhu cầu thi công.

Nếu xét theo mẫu sóng đang chạy của DHA ta sẽ thấy giá đã tích luỹ tại vùng 54.xx - 55.xx và đã có tín hiệu mua vào tương đối mạnh trong buổi sáng nay với volume đột biến. Vì vậy, khả năng trong tương lai, DHA sẽ tiếp tục tăng vượt đỉnh đến vùng mục tiêu 61.2.

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.