MUNC

DIA cho sóng 1 chạy LD và hi vọng 1 con sóng 3 mở rộng

BINANCE:DIAUSDT   DIA / TetherUS
HIện tại theo mình quan sát và đếm, sau khi chạy đoạn hiệu chỉnh sóng Flat thì đang chạy nốt con 5 cuối của sóng LD để hoản thành sóng 1, và khi sóng 1 là LD thì con sóng 3 sau đó sẽ mở rộng, mọi người chờ xem