Vn-Invest

ĐÃ ĐẾN LÚC BÁN RA VỚI DIG

Giá xuống
Vn-Invest Cập nhật   
HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
DIG đã tăng 80% trong pha hôì từ điểm xác nhận xu hướng đảo chiều trên khung tuần.
Trên khung tuần EMA25 đang được xác nhận giảm dù lực chưa mạnh, đây là một vùng giá quan trọng cần theo dõi an toàn nhất vẫn là chốt lời.
Tổng quan về VN30 đang xấu đi các bạn có thể đọc bài trước mình phân tích.
Nguyên tắc 1 là không được để mất tiền. lợi nhuận có thể không phải là tối đa và cũng đừng bao giờ kỳ vọng điều đó.
Việc tiếp tục nắm giữ sẽ rủi ro hơn. Quan điểm của mình vẫn là cash out !
Bình luận:
Mọi thứ có vẻ đi đúng quỹ đạo. Chúng ta đã giữ được tiền. Chúc mừng AE
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.