TRADE-PRO-BECOM

DIG - 19/10 : Chốt Lời hay Dài hạn

Giá xuống
HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
DIG : Nhận định chuyển sang thời kỳ phân phối giá

Tín hiệu
- KLGD giảm dần
- Chỉ báo FIBO Vùng kháng cự khó vượt 1. 6
- Chỉ báo MACD có dấu hiệu yếu
------------------------------
Quan điểm
- Chốt 50% lãi ngắn hạn và đề 50% còn lại chạy theo xu hướng tăng của thị trường chứng khoán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.