TRADE-PRO-BECOM

DIG - 19/10 : Chốt Lời hay Dài hạn

Giá xuống
HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
DIG : Nhận định chuyển sang thời kỳ phân phối giá

Tín hiệu
- KLGD giảm dần
- Chỉ báo FIBO Vùng kháng cự khó vượt 1. 6
- Chỉ báo MACD có dấu hiệu yếu
------------------------------
Quan điểm
- Chốt 50% lãi ngắn hạn và đề 50% còn lại chạy theo xu hướng tăng của thị trường chứng khoán.