HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
DIG tiệm cận mốc 22-25k quay đầu hiệu chỉnh sau đó tiếp tục sóng hồi lên các mốc giá tiếp theo. THeo dõi thêm

Đây không phải là lời khuyên đầu tư, nội dung chỉ mang tình chất thông tin
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.