tradingpro2012

DOW JONES DÀI HẠN DƯỚI GÓC NHÌN PTKT ?

DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
Nhìn chart Dow Jones trên đồ thị Weekly chúng ta có thể thấy vùng đỉnh phân phối khá ró nét, quá trình phân phối 24k - 27k đã kéo dài được 1,5 năm dự kiến sẽ kéo dài thêm 6 tháng nữa trước khi kết thúc vào cuối 2019 đầu 2020.Một chu kỳ giảm giá là không thể tránh khỏi với chỉ chỉ số Dow Jones, dự kiến quá trình giảm giá sẽ kéo dài 2 -3 năm với các vùng đáy tiềm năng 17k or 14k thậm chí 11k ? Hãy đảm bảo bạn không phải người mua trên đỉnh và đừng ra nhập bắt đáy quá sớm nhé !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.