AMBroker

DJI Dài hạn là tăng, nhưng ngắn hạn là giảm?

TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Xu hướng: Dài hạn - Tăng, Ngắn hạn - Giảm
Có thể thấy giá mấy ngày gần đây tăng mạnh và vượt qua kháng cự 25,350 tuy nhiên chúng ta cũng không thể quên rằng xu hướng ngắn hạn của DJI vẫn đang là giảm, mặc dù về dài hạn xu hướng tăng vẫn được bảo toàn.
Sẽ có 2 vùng buy/sell hợp lí là sell tại kháng cự 26,000 hoặc buy tại hỗ trợ 24,800.
Ở vùng hiện tại chúng tôi kỳ vọng giá sẽ có những điều chỉnh nhanh sau nhịp tăng nóng vừa qua, tuy nhiên chỉ là điều chỉnh nên việc vào lệnh short ngay tại giá hiện tại sẽ tiềm ẩn những rủi ro khi lực cầu mua vẫn còn đang mạnh.
Khuyến nghị an của chúng tôi kiên nhẫn chờ mua tại hỗ trợ 24,800.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.