DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
Phân tích ở trên biểu đồ

Mọi feed back và ý kiến góp ý mọi người comment ở dưới

Good luck every one !