tradingpro2012

DOW JONES đã xác lập đỉnh phân phối xong.BÁN MẠNH XUỐNG.

Giá xuống
tradingpro2012 Cập nhật   
DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
Trên Chart Daily của Dow Jones cho tín hiệu vùng đỉnh phân phối khá rõ với 2 tuần giá được dao động trong biên độ hẹp (25.800 - 26.200). Bên cạnh đó trong phiên giao dịch ngày 4/3 với việc Dow Jones đóng cửa ngày thấp nhất trong 11 phiên giao dịch gần đây kết hợp với chỉ báo kỹ thuật MACD đã cho tín hiệu đường giá cắt xuống dươi đường tín hiệu trong 2 phiên gần đây cho thấy vùng đỉnh phân phối của Dow Jones đã được xác lập, quá trình phân phối đã xong, xu hướng tiếp theo sẽ là một đợt điều chỉnh mạnh của Dow Jones với vùng giá mục tiêu quanh 24.000.
Bình luận:
Dow Jones đang đi đúng chiều, đứt xích mất phanh toàn tập ACE đã bán xuống rồi cứ giữ chặt chờ vùng chốt lời quanh hỗ trợ 24k - 24,5k nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.