GKFXPrimeVN

Dow Jones giảm điều chỉnh - cơ hội bán khống!

Giá xuống
DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
Hiện tại thị trường chứng khoán Mỹ giai đoạn đầu năm tăng lịch sử. Tuy nhiên những dấu hiệu bất ổn kinh tế toàn cầu và cuộc chiến thương mại vẫn còn đó. Theo mình, sau đợt tăng dài, DJIA sẽ giảm điều chỉnh về 23600 điểm rồi mới có thể tăng lại. Điểm vào và chốt lời, cắt lỗ như trên hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.