BLOGFOREXVIET

DJI ĐỢI 1 PULLBACK NỮA MỚI CÓ THỂ SELL

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FOREXCOM:DJI   Wall Street CFD
DJI đã phá ra khỏi mô hình tam giác nhưng theo kinh nghiêm của mình giá sẽ kéo trở lại 1 lần nữa rồi mới thật sự đi xuống.
* Đợi giá kéo lại như dư đoán của mình tại KC như hình mũi tên. Đó là vùng hợp lưu giá.
** Sell khi có tín hiệu từ nến hay PP của anh chị, SL ở trên KC một tí + 5 pip
*** Đây là mã chạy rất nhanh và xa, luôn SL nếu không nó sẽ đốt cháy TK rất nhanh.
**** Setup này là dự báo cá nhân, anh chị chỉ nên lấy làm tham khảo khi ra quyết định sau cùng.
***** Về phần mình: Mong đợi Sell, TP mục tiêu tại vùng KC gần nhất 24680
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
GIá chỉ pullback được 1 phần và đi xuống tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.