HuyBui91

DowJones - Khả năng test lại đỉnh cũ

Giá lên
DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
- DJI phiên 01 /04 mở cửa tạo gap nhỏ và hình thành nến tăng với mức đóng cửa gần ở mức cao nhất trong phiên
- Khách quan mà nói, đây là đồ thị tăng giá tiếp diễn
- Cách tích luỹ, góc cắt và các chỉ báo của DJI đều là rất tốt

Khả năng ít nhất là test lại đỉnh cũ của DJI là khá cao.