HuyBui91

DowJones - Khả năng test lại đỉnh cũ

Giá lên
DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
- DJI phiên 01 /04 mở cửa tạo gap nhỏ và hình thành nến tăng với mức đóng cửa gần ở mức cao nhất trong phiên
- Khách quan mà nói, đây là đồ thị tăng giá tiếp diễn
- Cách tích luỹ, góc cắt và các chỉ báo của DJI đều là rất tốt

Khả năng ít nhất là test lại đỉnh cũ của DJI là khá cao.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.