TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Mặc dù tổng thống Donald Trump liên tục kêu gọi về 1 gói kích thích tài khóa mới, tuy nhiên tối hôm qua Hạ Viện Mỹ đã họp ngay sau khi bài phát biểu của chủ tịch Fed kết thúc. DowJone sau đó giảm hơn 600 điểm. Đây cũng là lần thứ 3 giá từ chối mức 28300 như hình.

Hiện tại ae có thể kỳ vọng vào việc bán khống chỉ số này khi giá hồi lên, trước khi bầu cử tháng 11!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.