DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
Khả năng giảm tiếp là khó