894e4eec69b440c8b932468f0eb588

DJI is due for a crash - Expecting End of August/2021

Giá xuống
TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
DJI đã chính thức tạo 2 đỉnh, phân kì vào tuần 16/8/2021

Các dấu hiệu kỹ thuật thể hiện Bearish divergence rất rõ ràng. Lần cuối cùng DJI có dấu hiệu phân kì rõ là trước cú Crash lịch sử 1/2020.

Tuần này các thông tin vĩ mô tích cực đã ra hết. Mùa báo cáo Earnings . Feds đã hints về Fed taper trong năm nay, sớm hơn 1 quý so với kì vọng.
Các thông tin gây hoang mang trong tháng 9 bao gồm: Lạm Phát. Fed Tapper. Quốc hội thông qua trần nợ công và Gói Cơ ở hạ tầng.

Trong tuần sau sẽ có cú điều chỉnh DJI để về test RSI của trendline. Nếu không giữ được thì DJI sẽ rơi rất nhanh về mốc 28k trong tháng 9 ( Cú điều chỉnh này thuần túy về kĩ thuật).

DJI là index có ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ số. Nên Vni cũng sẽ chịu áp lực điều chỉnh.

Lưu ý: Một sự kiện Blackswan có thể làm thị trường rơi nhanh hơn dự kiến ( Chiến tranh Trung Đông/ Covid Delta không kiểm soát được/ Oil Wars)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.