894e4eec69b440c8b932468f0eb588

DJI is due for a crash - Expecting End of August/2021

Giá xuống
TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
31 lượt xem
0
DJI đã chính thức tạo 2 đỉnh, phân kì vào tuần 16/8/2021

Các dấu hiệu kỹ thuật thể hiện Bearish divergence rất rõ ràng. Lần cuối cùng DJI có dấu hiệu phân kì rõ là trước cú Crash lịch sử 1/2020.

Tuần này các thông tin vĩ mô tích cực đã ra hết. Mùa báo cáo Earnings . Feds đã hints về Fed taper trong năm nay, sớm hơn 1 quý so với kì vọng.
Các thông tin gây hoang mang trong tháng 9 bao gồm: Lạm Phát. Fed Tapper. Quốc hội thông qua trần nợ công và Gói Cơ ở hạ tầng.

Trong tuần sau sẽ có cú điều chỉnh DJI để về test RSI của trendline. Nếu không giữ được thì DJI sẽ rơi rất nhanh về mốc 28k trong tháng 9 ( Cú điều chỉnh này thuần túy về kĩ thuật).

DJI là index có ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ số. Nên Vni cũng sẽ chịu áp lực điều chỉnh.

Lưu ý: Một sự kiện Blackswan có thể làm thị trường rơi nhanh hơn dự kiến ( Chiến tranh Trung Đông/ Covid Delta không kiểm soát được/ Oil Wars)

Bình luận