Sinvestvn

Xu hướng Dow Jones.

Giá xuống
TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Dow Jones gặp vùng kháng cự mạnh trên khung D1.
Mục tiêu ngắn hạn vùng 24800.