GKFXPrimeVN

Chỉ số Dow Jones vẫn có thể giảm sâu

Giá xuống
TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Dựa vào tình hình hiện tại của thị trường chứng khoán Mỹ, tôi cho rằng DJIA chưa thể phục hồi được và có thể giảm khá sâu trong thời gian tới. Mục tiêu là 23830 hoặc 23620 điểm.