BLOGFOREXVIET

US30 ĐANG YẾU SỨC MUA

FOREXCOM:DJI   Wall Street CFD
Khả năng us30 sẽ giảm sâu bởi lực mua không thật sự mạnh và dường như cả 2 phe buy và sell điều đã chấp nhaani đỉnh mới thiết lập đêm qua. Nếu bạn là tay liều lĩnh như tôi, hãy sell ngay lúc này và TP ở vùng kháng cự xa bên dưới như hình.
Giao dịch đang hoạt động: Tối thứ 6, 13/12/2019 US30 đã đi được 70% giá dự báo.
Giao dịch được đóng thủ công