BLOGFOREXVIET

US30 ĐANG YẾU SỨC MUA

BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FOREXCOM:DJI   Wall Street CFD
Khả năng us30 sẽ giảm sâu bởi lực mua không thật sự mạnh và dường như cả 2 phe buy và sell điều đã chấp nhaani đỉnh mới thiết lập đêm qua. Nếu bạn là tay liều lĩnh như tôi, hãy sell ngay lúc này và TP ở vùng kháng cự xa bên dưới như hình.
Giao dịch đang hoạt động:
Tối thứ 6, 13/12/2019 US30 đã đi được 70% giá dự báo.
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.