GKFXPrimeVN

Dow Jones - bán vẫn chiếm ưu thế!

Giá xuống
DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
Dow Jones sau 2 phiên tăng liên tiếp, đã giảm đà tăng. Hiện tại các cp sẽ không thể phục hồi nhanh chóng bởi các lo ngại về chiến tranh thương mại, sự giảm tốc của kinh tế TQ . Anh em có thể tham khảo bán Dow Jones ở vùng giá 23050 - 23230, stop loss ở 23425 và take profit ở 22325