GKFXPrimeVN

DJI (Chỉ số Dow Jones) sẽ tiếp tục tăng hết phiên cuối tuần

Giá lên
DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
Chúng ta đang chứng kiến thời kỳ tăng trưởng trên thị trường ck Mỹ chưa từng thấy trong 10 năm trở lại. Có thể nói, hiện tại hầu như các chỉ số Mỹ chỉ có 1 xu hướng, đó là tăng! DJI đã bứt phá khỏi mô hình 2 đáy để tiếp tục lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.