GKFXPrimeVN

Dow Jones (DJI) sẽ giảm đến hết 12/2018

Giá xuống
TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Chỉ số Dow Jones tiếp tục đà giảm vì những lý do như chiến tranh thương mại, làn sóng chốt lời của các nhà đầu tư, lãi suất USD tăng.