GhostTraderIndexs

Dow jones đứt mạch phá vỡ Trends

Giá xuống
FOREXCOM:DJI   Wall Street CFD
Pha lao dốc này chứng tỏa thị trường chứng khoán Mỹ xuất hiện Gấu bạo kích :)))
Sẻ rơi về vùng 24240.8. Từ nguồn tin tất cả dữ liệu doanh nghiệp Mỹ rời vào tình trạng doanh thu không đạt kì vọng, làm hỏng đà tăng.
Mọi người like và theo dõi cho lên top nhé :))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.