GKFXPrimeVN

Dow Jones (DJIA) hồi phục mạnh mẽ

Giá lên
TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Chiến lược ngày 12-12-2018:
Dow Jones hồi phục nhờ vào việc các cp trong chỉ số được nhận định phục hồi trong phiên tối nay.
Buy DJIA, Take Profit 24920, Stop Loss 24190
Chiến lược chỉ trong ngày
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.