HHermes

Break 269 DJ sẽ chinh phục 279, ngược lại sẽ test về 252

CBOE:DJX   1/100 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
Dự báo nếu break siêu cản 26900 khả năng DJ sẽ chinh phục 27900, ngược lại nếu break không thành công sẽ test về 25200 tạo sóng đẩy mới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.