HHermes

Break 269 DJ sẽ chinh phục 279, ngược lại sẽ test về 252

CBOE:DJX   1/100 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
Dự báo nếu break siêu cản 26900 khả năng DJ sẽ chinh phục 27900, ngược lại nếu break không thành công sẽ test về 25200 tạo sóng đẩy mới