dinhchien

DLG - Lướt sóng kỳ vọng 30%

Giá lên
HOSE:DLG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
Supertrend Daily: Tăng.
Đỉnh sau cao hơn, đáy sau cao hơn.
Rủi ro: 1%.