TranHoaiNam2111

Mua DODOUSDT: Trung hạn

BINANCE:DODOUSDT   DODO / TetherUS
Mua DODOUSDT: Ngắn hạn
Entry: 0.1835
SL: 0.165 (10.08%)
TP: 0.37 (101.6%)
Xin cám ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi bài viết.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.