tôi dự đoán như vậy
hiệu chỉnh đến 1.21$ rồi tạo đáy - chúng ta sẽ sớm thấy 1 xu hướng tăng mạnh mẽ