dautucoin16042020

DOGE có thể pump 5$ trong tháng 1

Giá lên
BINANCE:DOGEBTC   Dogecoin / Bitcoin
Tích lũy dài tăng ngắn và tăng nhanh: Theo chỉ báo các chỉ số cho thấy DOGE sẽ cán 5$ trong tháng 1; muộn nhất là tháng 2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.