Kevinhaofx

Sóng 3 DogeCoin= sóng tăng chính thức bắt đầu

Giá lên
BINANCE:DOGEBTC   Dogecoin / Bitcoin
Sóng 3 DogeCoin= sóng tăng chính thức bắt đầu.
Trong khi thị trường tăng mạnh, các AltCoin đều gần đạt Target cũ và phá ATH thì DogeCoin vẫn dập dình không tăng,.
Khi các AltCoin tăng thì DogeCoin lại giảm sâu.
Đó là cách mà nhà tạo lập làm với DogeCoin để tách đồng Doge ra khỏi cách làm và cách phân tích thông thường của các nhà phân tích kỹ thuật.
Quan trọng là mục tiêu DOGECOIN sẽ $5 trong năm 2021 này.
Chúc mừng nếu bạn còn DogeCOin.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.