PhanDinhThai

DOGE/USD sàn HITBTC

HITBTC:DOGEUSD   Dogecoin
nhìn theo đồ thị D1 và H4 chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy có vẻ như 3 sóng ABC correction đã được hoàn thành với sóng C bao gồm 5 sóng nhỏ.
Những diễn biến về gía trong khoảng thời gian gần đây hứa hẹn một đợt tăng giá mới, tuy nhiên việc thiếu volume khiến cho mô hình giá gặp trở ngại.
Nếu có đủ volume để phá đỉnh cũ gần nhất, rất có thể DOGE sẽ tạo được mô hình sóng tăng mới như 5 sóng màu xanh lá cây được vẽ.
Trong trường hợp volume giao dịch không đủ, có khả năng sẽ lại hình thành mô hình đầu và vai để rồi sau đó giá lại tiếp tục giảm.
Hãy cùng theo dõi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.