Kmeans

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHO DOGE - TRẢ BÀI TẬP LỚP BACS

BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
Gửi cô giáo Linh,
Sau đày là biểu đồ biểu diễn kế hoạch giao dịch của DOGE bằng mẫu hình tam giác vuông
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.