yeus777

DOGE fill the gap?

Giá lên
BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
Hiện tại có thể là cú spring cuối trước khi DOGE đảo chiều test lại ATH, cùng là vùng gap mà kể từ ATH chưa được test lại (giờ thì đang rồi)
Mua vào từ giá hiện tại DCA 0.14 0.11, TP 0.7-1$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.