BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
Hiện tại đang là một giai đoạn tích cực cho đồng này, giá sẽ tăng cao hơn trong vài ngày tới trước khi có dấu hiệu tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.