trum98pk

BIỂU ĐỒ Giao dịch mua DOGEUSDT trong 1 giờ

Giá lên
BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
Cấu trúc DOGEUSDT Phá vỡ và đã kiểm tra lại

0,4500 là Kháng cự trước đó và bây giờ trở thành
Hỗ trợ

Một cấu trúc tốt đã xuất hiện,
do đó chúng ta có thể MUA doge
ae có thể mua theo khung h1,nếu giá xuống lại 0.4500 vẫn mua vào.
1. Không sử dụng Đòn bẩy
2. Mua và Giữ ở mức 0,7000 _0,7500 và thậm chí cao hơn

Luôn tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn về mục nhập, quản lý rủi ro .
chúc may mắn.
Tất cả các chiến lược đều tốt; Nếu được quản lý đúng cách!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.