phongson

DOT đã sẵn sàng để đạt ATH mới

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
DOT đã có sự đột phá về giá trong vài ngày gần đây do xúc tác từ việc chuẩn bị khởi chạy đấu giá parachain chính thức. Về mặt kỹ thuật giá đã tăng vượt lên trên kênh giá và hình thành hỗ trợ dọc theo đường kênh giá với các mức đáy cao hơn nhìn từ khung thời gian nhỏ hơn (M30, M15), điều này tạo cơ sở về một đợt tăng giá tiếp theo trong một vài ngày tới.

Mục tiêu trước mắt là ATH cũ ở mức giá 50, giá có thể có điều chỉnh nhỏ khi tiếp cận vùng 50 trước khi tạo ATH mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.