bhbokinhvan

Polkadot TP : 65 - 70 usd

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Polkadot TP : 65 - 70 USD
Ôm chắc nhé các Holder
Pokadot quá tiềm năng, mức giá 65 -70 usd là quá dễ dàng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.