TradinV85

DOT/USDT : MUA VÀ HODL khi xu hướng tăng hỗ trợ

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Thị trường Crypto tiếp tục trend tăng, nắm giữ đồng Coin có nền tảng tốt và hệ sinh thái mạnh
(Uptrend nên mua gì cũng lãi, thầy bà nhiều phán thoải mái, nhưng cần phải biết "thời điểm" mua ngay khi giá sắp tăng và thận trọng nhạy cảm với xu hướng biến đổi, trong downtrend mới khó)

Vùng mua DOT tốt theo xu hướng, áp lực tăng giá duy trì (dù không quá mạnh) nhưng việc tăng giá và nền tảng tốt của DOT có thể hỗ trợ đồng coin này có mức giá đáng kì vọng và bền hơn rất nhiều.
TP: Thả
SL: Thận trọng nếu giá giảm dưới vùng Sma20 theo D như trên.

Giá được hỗ trợ vùng giá trên khi đi ngang va tích lũy động lực tăng trong những ngày qua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.