tantuong1803

Mở lệnh cho hôm nay DOTUSDT mua vào.

Giá lên
tantuong1803 Cập nhật   
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Khung H4 đang tăng và điều chỉnh đã xong.
Khung H1 đang tăng và chạm kháng cự bật tăng tao đáy ngắn hạn
Mua vào 29.
Sl 28.5
Tp 30.9
RR tỷ lệ 1/4.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.