SOT_Indie

DOT USDT 17/07/21

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
DOT được hưởng lợi 1 chút trong đợt sóng tăng gần đây của coin khác nhưng chưa thực sự mạnh.
Thị trường vẫn đang có 1 cái nhìn khả quan trong đợt tăng này
Đồ thị cắt lên 3 đường MA

Tiếp tục chờ mua lên theo trend

Entry: 20-21
Kỳ vọng: 30

Note: Có thể mua ngay khi tín khi hiệu tăng tiếp tục. Rủi ro gặp sóng điều chỉnh cao


Bình luận