khoahuynh

24-06-2021: DOTUSDT canh sell sau khi tăng điều chỉnh.

BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Sau khi bị bán tháo mạnh mẽ thì DOTUSDT đang giao dịch với khối lượng khá là thấp cho thấy dường như phe bán đang muốn tạm nghỉ để lấy sức. Ta có thể thấy trên đồ thị đã hình thành 1 đường trend giảm nên kỳ vọng nếu giá có tăng điều chỉnh thì có thể canh sell tại đường trend giảm này hợp lưu cùng với vùng kháng cự. Nếu phe sell tiếp tục kiểm soát tại vùng giá này thì kỳ vọng mục tiêu giảm sẽ về 10u.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.