khoahuynh

22-05-2021: DOTUSDT điều chỉnh tăng theo Bitcoin

Giá xuống
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Trên đồ thị ngày thì DOT đã phá gãy vùng hỗ trợ quan trọng nhưng vẫn chưa phá vỡ được ma200. Vì vậy ta có thể kỳ vọng một đợt điều chỉnh tăng nhỏ lên test lại vùng hỗ trợ bị gãy để sell tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.