khoahuynh

30-07-2021: DOTUSDT buy

BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
DOTUSDT trên đồ thị H4 xuất hiện các volume rất lớn thể hiện lực buy từ các shark nên khả năng đường trend giảm cũng sẽ gãy luôn. Nếu thích rủi ro thì buy luôn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.