khoahuynh

30-04-2021: DOTUSDT canh sell về vùng hỗ trợ

khoahuynh Cập nhật   
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Nếu để tìm ra một đối thủ đích thực để tặng cho danh hiệu ETH Killer thì Polkadot có lẽ sẽ đạt danh hiệu này. Tại sao tôi lại nói vậy vì trong khuôn khổ bài phân tích tôi khong thể đi sâu vào giải thích có yếu tố cơ bản tại sao tôi nói như thế. Các bạn có thể google thêm nhưng tóm lại rằng về các yếu tố cơ bản làm nên giá trị nội tại của Polkadot thì nó xứng đang đạt danh hiệu đó. ETH bây giờ giá bao nhiêu nhỉ các ông biết rồi đó, thì DOT mục tiêu có thể hơn như thế. Trên đồ thị ngày của DOT thì vùng hỗ trợ khá là cứng. Nếu DOT giảm thì các ông có thể sell về vùng này để buy lại. Và ... hold to die.
Bình luận:
Tôi viết lảm nhảm thôi, các ông nên lấy làm tham khảo và DYOR. Các ông nhảy vào đu đỉnh rồi lại quay ra chửi tôi. Ơ kìa ... lạ!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.