trading1268

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH DOTUSDT- BKT KHÓA BACS K8

BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Chào cô giáo, mình học viên BACS-K8, nhận định về đồng DOT:
+ Khung D - DOT đang trong nêm tam giác giảm giá, trước đó DOT đã phá vỡ mốc hỗ trợ quan trọng tại vùng 38.8$ và đã phá vỡ trend tăng trước đó. Bởi vậy, để vào lệnh cần 2 yếu tố: Break trend giảm giá và vượt qua hẳn vùng kháng cự (trước đó là hỗ trợ quan trọng) 38,8$ và căn cứ vào lực nến lúc đó và khối lượng để xác định điểm vào lệnh luôn hay chờ backtest khung hỗ trợ rồi mới vào lệnh
Kế hoạch giao dịch:
+ Entry: vùng 39.65$
+ STL: 33.12$
+ TP: Tp1: 40% tại 47.47$
Tp2: 30% tại 53.85$
Tp3: 30% tại 64.09$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.