Thaiteamtrader

Cặp giao dịch #DOTUSDT Khung thời gian H4

BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
cần sớm tạo đột phá
giá của Dot đã bứt phá khỏi mô hình nêm giảm.
Giá cũng đã có một đột phá từ một kênh giảm dần , đây là một mô hình giảm giá được đặc trưng bởi một loạt các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn
Mô hình giá tạo thành một đường xu hướng dốc xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.