BINANCE:DOTUSDTPERP   DOT / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Xu hướng chính: giảm

Buy ngắn ăn sóng hồi

Sóng chính là sell ở vùng trũng VP