nguyenphuthinh0311

[DPM Cty Phân Bón và Hoá Chất Dầu Khí] Chờ mua lên

Giá lên
nguyenphuthinh0311 Cập nhật   
HOSE:DPM   TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN
Chiến lược sử dụng: Cung Cầu ( Supply & Demand )

Vùng mua: Demand Zone
Vùng bán: Supply Zone

---------------------------
Phân tích hiện trạng:

- Tuần (W): Giá đang hồi lại về vùng mua rất mạnh của tuần (ô màu xanh)
--> Ngày (D): chờ mua tại vùng mua ngày (ô màu vàng) chạm với vùng mua tuần

Khuyến nghị mua như sau:
- Điểm mua: 19,000
- Cắt lỗ : 18,000
- Chốt lời : 22,600

Chúc may mắn!
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.