HOSE:DPM   TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN
Xu hướng lớn là tăng giá, tuy nhiên, dấu hiệu đảo chiều rất rõ ràng đã xuất hiện:

1. RSI: Phân kỳ. Tại bảng giá, đỉnh giá sau cao hơn đỉnh giá trước đó, tuy nhiên ở RSI thì sức mạnh mua thì lại ngược lại, đính sau thấp hơn đỉnh trước.
Giống như việc, lực cầu để kéo giá lên ở lần thứ hai dường như ko còn mạnh mẽ nữa.
2. MACD: Dấu hiệu phân kỳ đẹp và rõ ràng như sách dậy, thầy dậy. Báo hiệu việc đảo chiều giảm có thể diễn ra ngay trong phiên đầu tuần tới, có lẽ là một phiên giảm mạnh.
3. Stocth RSI: cũng đã vào vùng quá mua, cũng có thể là một dấu hiệu bổ sung thêm việc đảo chiều giảm nho nhỏ.
4. Đường hỗ trợ gần nhất: 34,000 và và 32,150. Mức 32,150 là đường hỗ trợ mạnh bởi vừa là đường EMA50 , đồng thời là Mây Ichimouku, lúc này sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.

Thực hiện lệnh bán khống:
1. Entry price: 37,400.
2. SL: 40 ,000 (Trên râu nến).
3. TP: 32,250 cho máu. Vì tín hiệu đồng pha khá mạnh mẽ.
RRR: 1:2.

Kiếm chút tiền trà sữa.

Gọi tôi là Chu !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.