Cập nhật xu hướng trung hạn cho DASH . Anh chị nhà đầu tư xin vui lòng xem giá đính kèm theo chart